Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Thái Nguyên: Tích hợp nội dung giáo dục văn hóa dân tộc vào một số môn học

T.Hợp - 17:05, 07/02/2023

Trong hai ngày 7 - 8/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề tích hợp nội dung giáo dục văn hóa dân tộc trong một số môn học, hoạt động giáo dục.

Các cán bộ, giáo viên tham gia một hoạt động giáo dục và dự một tiết dạy thể nghiệm tại Trường THCS Bảo Linh (Định Hóa)
Các cán bộ, giáo viên tham gia một hoạt động giáo dục và dự một tiết dạy thể nghiệm tại Trường THCS Bảo Linh (Định Hóa)

Hội nghị chuyên đề tích hợp nội dung giáo dục văn hóa dân tộc trong một số môn học, hoạt động giáo dục được tổ chức nhằm giúp cán bộ, giáo viên hiểu về các vấn đề chung trong dạy học tích hợp. Đây cũng là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn sâu rộng để các trường triển khai thực hiện tốt nội dung giáo dục văn hóa dân tộc trong một số môn học, hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

Trong chương trình hội nghị, 92 cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn cùng trao đổi, thống nhất về một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích hợp giáo dục văn hóa dân tộc trong một số môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. 

Đồng thời, các cán bộ, giáo viên cũng thực hành xây dựng kế hoạch tiết dạy (hoạt động giáo dục) có tích hợp nội dung giáo dục văn hóa dân tộc hoặc xây dựng kế hoạch giáo dục văn hóa dân tộc trong năm học của nhà trường. Đặc biệt là tham gia 1 hoạt động giáo dục và dự 1 tiết dạy thể nghiệm tại Trường THCS Bảo Linh.

Tin cùng chuyên mục