Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thanh Hóa: Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản

Quỳnh Trâm - 16:34, 14/11/2019

Từ ngày 11-14/11, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Mường Lát tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng thuộc Chương trình 135.

Công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả
Công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả

Tham gia lớp tập huấn có 258 học viên là cán bộ thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II trên địa bàn huyện Mường Lát. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135; công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135; công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung được nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và Chương trình 135 tại địa phương, cơ sở.

Sau lớp tập huấn tại huyện Mường Lát, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện miền núi và các huyện giáp ranh có xã miền núi. Ban Dân tộc tỉnh sẽ chọn các học viên tiêu biểu ở các lớp tập huấn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm và thăm quan mô hình phát triển kinh tế giỏi tại các tỉnh thực hiện Chương trình 135.