Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thừa Thiên Huế: Tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG

Minh Thu - 16:12, 19/08/2022

Trong hai ngày 16 - 17/8, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND hai huyện A Lưới, Nam Đông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

Ông Lê Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế là báo cáo viên tại Hội nghị
Ông Lê Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế là báo cáo viên tại Hội nghị

Ông Lê Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách Chương trình MTQG các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND huyện A Lưới và UBND huyện Nam Đông trình bày các nội dung: Chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, Quốc hội về Chương trình; giới thiệu tổng quan về Chương trình theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thông tin về tình hình, tiến độ và tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện về thực hiện Chương trình MTQG. Quy trình, đối tượng, phạm vi thực hiện một số dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần quan trọng của Chương trình MTQG; trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị, các cán bộ thực hiện Chương trình MTQG các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn đã nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về Chương trình; hiểu rõ và nắm chắc hơn quy trình, tục, đối tượng, phạm vi và cách thức tổ chức triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần quan trọng của Chương trình MTQG.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đã tiếp thu, ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG ở cơ sở (như định mức, quy định, quy trình… của một số nội dung thành phần thuộc Chương trình) để báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Xuân Hải mong muốn lãnh đạo UBND các huyện A Lưới, Nam Đông; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt Chương trình, trước mắt là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình trong các tháng còn lại của năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Vốn tín dụng chính sách “đỡ đầu” các doanh nghiệp, HTX miền núi phát triển sản phẩm OCOP

Thanh Hóa: Vốn tín dụng chính sách “đỡ đầu” các doanh nghiệp, HTX miền núi phát triển sản phẩm OCOP

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp, HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả.