Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Hệ thống chính trị vào cuộc, người dân đồng thuận

Quỳnh Trâm - 07:50, 05/01/2024

Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Chương trình MTQG 1719). Địa phương xác định, nguồn lực trong việc triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của địa phương. Do đó, huyện Ngọc Lặc đang quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chương trình, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Cơ hội từ nguồn lực mới 

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, được Đảng bộ và chính quyền huyện quan tâm và chỉ đạo sát sao từ cấp huyện đến cơ sở. Đặc biệt, các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc chương trình phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, do đó nhận được sự đồng thuận cao của đồng bào dân tộc. 

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần nâng cao, kiên cố quá cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình 1719 có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS đã được triển khai thành công bước đầu. 

Điển hình như Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong đồng bào DTTS và miền núi. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ trên 121.700 triệu đồng, huyện Ngọc Lặc đã hỗ trợ các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở đợt 1, là 17 hộ; đợt 2 là 16 hộ. 

Giao các xã làm chủ đầu tư, 16/16 công trình, đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng; Đối với dự án năm 2023: có 13 công trình, trong đó 12/13 công trình đã phê duyệt dự án; 12 công trình đã khởi công xây dựng... Những công trình này, góp phần nâng cao, kiên cố quá cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc, thay đổi diện mạo các vùng quê.

Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện
Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện

Tương tự, đối với tiểu dự án 3 của Dự án 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người DTTS và miền núi. Tổng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ là: 10 tỷ 437 triệu đồng. Kết quả, địa phương đã đầu tư cải tạo dãy nhà 6 phòng 2 tầng phục vụ dạy nghề tại Cụm trung tâm -Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Lặc, tổng mức đầu tư là 1tỷ 173 triệu đồng, đã giải ngân đạt 88,9%; Tổ chức 1 lớp tập huấn hỗ trợ đào tạo nghề cho 23 người; hỗ trợ 1 lao động, với số tiền là 4.000.000 đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Những thay đổi tích cực

Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện.  Điển hình như, hệ thống giao thông nông thôn, là một trong những nhiệm vụ luôn được huyện quan tâm và xác định, là động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM. Do đó, từ các nguồn lực đầu tư, đến nay  100% các thôn (làng) đều đã có đường ô tô đến trung tâm thôn, bản; 100% số xã có điện lưới quốc gia, số thôn bản có điện chiếu sáng 189/189 thôn; toàn huyện có 20/20 xã đạt tiêu chí về điện.

Cơ sở vật chất trường học được nâng cao, số trường đạt chuẩn quốc gia là 63/74 trường (đạt 85,1%); theo bộ tiêu chí đánh giá NTM, đã có 20/20 xã đạt tiêu chí Trường học; 100% các xã có trụ sở làm việc, 19/20 xã có hội trường, 188/189 thôn, làng có Nhà văn hóa hoặc nơi để sinh hoạt văn hóa. HIện đã có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; về hạ tầng thông tin truyền thông, có 20/20 xã có Đài truyền thanh hoạt động tốt, đạt 100%...

Tình hình kinh tế -xã hội trên toàn huyện có bước phát triển mới. Về kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.217,0 tỷ đồng, tăng 3.497 tỷ đồng so với năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 50,6 triệu đồng, bằng 72,3% mục tiêu giai đoạn 2021-2025 (70 triệu đồng); Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đến nay có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
Đến nay có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

Theo ông Phạm Tiến Dũng, địa phương xác định, nguồn lực trong việc triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của địa phương. Do đó, huyện Ngọc Lặc đang quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chương trình, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình, cũng có nhiều khó khăn. Năm 2022 mới là năm đầu thực hiện Chương trình, cùng với đó nguồn kinh phí đến tháng 7/2022 mới được phân bổ. Mặc dù các cấp, các ngành đã rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện, nhưng vẫn còn một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình chậm ban hành, do nhiều quy định, trình tự thủ tục cần có thời gian để xây dựng, ban hành, dẫn đến việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình còn chậm, như: Dự án 1 nội dung hỗ trợ  thiếu đất sản xuất chưa triển khai thực hiện, do chưa có quy định tiêu chí hộ thiếu đất; Tiểu dự án 2, Dự án 10 nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Ngọc Lặc chưa triển khai...

Trong những năm tới, huyện sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, người dân và doanh nghiệp thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu về Chương trình MTTQ 1719. Tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

Cùng với đó, tập trung huy động tối đa, lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ cho vùng DTTS và miền núi để nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình, phát huy sức mạnh nội lực trong đồng bào, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm mỗi năm là 5%; nhiều thôn bản thoát diện đặc biệt khó khăn; đường bê tông và nhựa đã về tận trung tâm xã, thôn; 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT… là những con số đầy ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Đakrông (Quảng Trị) trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Tuy nhiên, để Chương trình đạt được mục tiêu và hoàn thành đúng tiến độ, nhìn từ thực tế triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.