Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Tiến tới miễn học phí cho học sinh THCS ở vùng đặc biệt khó khăn

Nguyệt Anh - 18:32, 27/01/2021

Bạn đọc hỏi: Học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được miễn giảm học phí trong năm học tới không?

Bộ GD&ĐT dự kiến đề xuất quy định lộ trình miễn học phí cho học sinh THCS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm học 2021- 2022
Bộ GD&ĐT dự kiến đề xuất quy định lộ trình miễn học phí cho học sinh THCS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm học 2021- 2022 (Ảnh TL)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP), học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí.

Bộ GD&ĐT đang triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, đồng thời nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, dự kiến trình Chính phủ để xem xét, ban hành kịp thời triển khai thực hiện từ năm học 2021 - 2022.

Trong đó, Bộ GD&ĐT dự kiến đề xuất quy định lộ trình miễn học phí cho học sinh THCS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước mắt, sẽ thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (trong đó có học sinh THCS người dân tộc thiểu số) từ năm học 2021 - 2022. Đồng thời, bổ sung thêm đối tượng là học sinh phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được hỗ trợ chi phí học tập để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Với các nhóm học sinh phổ thông khác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước, từ đó đề xuất chính sách miễn học phí phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục