Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Tiếp nhận hàng vạn máy tính, điện thoại thông minh hỗ trợ học sinh khó khăn

Cát Tường - 15:46, 15/10/2021

Sau 1 thời gian phát động, 52/63 Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố đã triển khai, huy động được hàng chục tỷ đồng cùng hàng vạn máy tính, điện thoại thông minh để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" nhận được sự chung tay của toàn ngành Giáo dục cũng như xã hội.
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" nhận được sự chung tay của toàn ngành Giáo dục cũng như xã hội.

Ngày 12/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến, nhất là các khu vực đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội. Ngày 10/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động Chương trình quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành giáo dục và đào tạo ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã nhận được sự chung tay, đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn xã hội. Riêng ngành Giáo dục, đến nay có 52/63 Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố đã triển khai, huy động được hàng chục tỷ đồng cùng hàng vạn máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, cụ thể:

Đến nay đã huy động được 36 tỷ 224 triệu đồng do cán bộ nhà giáo, người lao động tham gia ủng hộ; 45 tỷ 952 triệu 470 ngàn đồng, huy động được từ các nguồn hỗ trợ khác; 12.550 máy tính và máy tính bảng; 16.234 điện thoại thông minh và 74.559 thiết bị hỗ trợ học tập khác.

Các đại học, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc ngành, đóng góp về tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 7 tỷ 238 triệu 432 ngàn 846 đồng.

Hiện nay, chương trình vẫn đang tiếp tục được triển khai ở các tỉnh, thành phố, các trường đại học trên cả nước.

Để tiếp nhận, điều phối kinh phí, máy tính được hỗ trợ, Bộ GD&ĐT đã thành lập Ban Tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Các tiểu ban chuyên môn gồm: Tiểu Ban vận động và kết nối;Tiểu Ban tiếp nhận, điều phối; Tiểu Ban Công nghệ, Pháp chế, truyền thông và khen thưởng.

Bộ GD&ĐT, Công đoàn GDVN tổ chức tiếp nhận tài trợ (Lần thứ nhất) Chương trình “Máy tính cho em”. Theo Bộ GD&ĐT, sau lễ tiếp nhận, toàn bộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến sẽ được Ban tiếp nhận, điều phối của Chương trình phân bổ nhanh chóng, hiệu quả về các địa phương, đến các học sinh theo đúng đối tượng ưu tiên đã nêu trong Chương trình.

Tin cùng chuyên mục