Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 15/4/2024

BDT - 20:00, 15/04/2024

Bản tin Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 15/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Hàng nghìn lượt người đã về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ. Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Nghệ nhân Ma Đình Sung - Người làm nên báu vật ở làng Then. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.