Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 16/4/2024

BDT - 20:00, 16/04/2024

Bản tin trong ngày củaBáo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Cử tri và Nhân dân lo lắng về nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trong xã hội. Ngọc Hồi (Kon Tum): Người dân khổ vì ô nhiễm rác thải. Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.