Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tin trong ngày - 20/2/2024

BDT - 20:00, 20/02/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 20/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Hòa Bình đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Keng Loóng và mở hội “Xên Mường”. Độc đáo Tour xe đạp “Một hành trình - Hai quốc gia” nơi địa đầu Tổ quốc. Cần Chánh một thuở. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.