Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các DTTS và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới

Hoàng Thanh -Xuân Hải - 09:05, 06/11/2023

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3180/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa tại Yên Bái. Ảnh minh họa
Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa. Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, với mục tiêu tăng cường đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời sống tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng vùng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào các dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu và các tệ nạn xã hội trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng biên; phản ánh đậm nét hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới, gìn giữ vùng biên cương Tổ quốc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh...

Nội dung biểu diễn chính của các Đội truyên truyền, biểu diễn đó là xây dựng chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc tổng hợp, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà với hiện đại, thể hiện rõ nét nhiệm vụ chính trị; Biểu diễn các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, yêu quê hương, đất nước con người,...; Kịch ngắn tuyên truyền về tác hại hôn nhân cận huyết thống, bạo lực trong gia đình và tuyên truyền một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng biên giới.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, phương tiện, trang bị trong quá trình phục vụ và biểu diễn. Đồng thời huy động lực lượng diễn viên Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng thamgia phục vụ, biểu diễn...

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.