Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

TP. Cần Thơ: Huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần IV, năm 2024

Như Tâm - 20:27, 22/05/2024

Ngày 22/5, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo đại hội cấp Thành phố chọn tổ chức điểm, để rút kinh cho các đơn vị đủ điều kiện tổ chức Đại hội cấp huyện tiếp theo.

Đây là Đại hội điểm cấp huyện của TP. Cần Thơ
Đây là Đại hội điểm cấp huyện của TP. Cần Thơ

Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ IV, năm 2024; ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; đại diện lãnh đạo các quận, huyện; các vị chức sắc tôn giáo; cùng 100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 9.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 huyện Cờ Đỏ
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 huyện Cờ Đỏ

Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của TP. Cần Thơ có 30.429 hộ với 115.625 người, trong đó có 2.288 hộ DTTS với 9.037 khẩu. Đồng bào Khmer đông nhất với 2.228 hộ với 8.814 khẩu còn lại các dân tộc khác, như: Hoa, Chăm, Nùng, Tày, Thái, Mường. Các dân tộc chung sống đan xen và phân bố 10/10 đơn vị hành chính của huyện, nhưng chủ yếu tập trung tại các xã thuộc vùng đồng bào DTTS như: Thới Xuân, Thới Đông, Đông Hiệp, Đông Thắng và thị trấn Cờ Đỏ.

Sau 05 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ III, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu của đồng bào DTTS, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên rõ nét. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, điều hành kịp thời; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn huyện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ IV, năm 2024 phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ IV, năm 2024 phát biểu tại Đại hội

Nhìn chung, từ việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện có đời sống ổn định, an tâm sản xuất, tự lực vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước ta. Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 125% so với kế hoạch (từ 135 hộ giảm còn 10 hộ); tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến trường vượt 1% (kế hoạch 99%, đạt 100%); Tiểu học và Trung học cơ sở đạt so với kế hoạch (100%); đào tạo nghề đạt so với kế hoạch; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng, đạt so với yêu cầu đề ra...

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các vị Người có uy tín chia sẻ kinh nghiệm về việc vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các đại biểu là cán bộ xã có nhiều tâm huyết trong việc thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu trong vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần thứ IV, năm 2024 cho rằng, Đại hội là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2024, cũng như tình hình, kết quả đạt được, qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, trong thực hiện công tác dân tộc, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu được cử tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp Thành phố ra mắt Đại hội
Các đại biểu được cử tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp Thành phố ra mắt Đại hội

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của đồng bào các DTTS, trong 5 năm qua, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng lên, cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023, ước đạt 50 triệu đồng so năm 2019 tăng 26 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS giảm mạnh, hiện nay chỉ còn 10 hộ nghèo, 93 hộ cận nghèo so với năm 2019 hộ nghèo giảm 108 hộ, cận nghèo giảm 257 hộ. 

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung sức, đông lòng của đồng bào các DTTS cùng với những giải pháp đồng bộ, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc sẽ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Cờ Đỏ và nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Phấn đấu đến năm 2030 mức sống, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc, sẽ ngang bằng với mức sống, thu nhập của người dân khu vực nông thôn, ngoại thành của TP. Cần Thơ; cơ bản không còn hộ nghèo, không còn hộ khó khăn về nhà ở trong đồng bào DTTS...”, ông Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển” Đại hội đã thông Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 của huyện Cờ Đỏ với nhiều tiêu chí cụ thể hướng đến tỷ lệ hộ nghèo DTTS không đáng kể và tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo giữa các dân tộc; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS...

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các tập thể
Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các tập thể

Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững khối Đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước làm công tác công tác dân tộc từ huyện đến các xã và thị trấn. Từng bước hoàn thành các mục tiêu chung đã đề ra tại kế hoạch thực hiện “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030”, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Phạm Minh Thuấn, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Tổ chức Đại hội huyện Cờ Đỏ trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện
Ông Phạm Minh Thuấn - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tổ chức Đại hội huyện Cờ Đỏ trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội TP. Cần Thơ lần thứ IV năm 2024, huyện Cờ Đỏ đã xem xét và đề cử 42 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội cấp Thành Phố.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho 10 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Kết thúc Đại hội, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS TP. Cần Thơ lần IV, năm 2024, đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm để kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch nhằm tổ chức các đơn vị cấp huyện khác tốt hơn. 

TP. Cần Thơ có 4 đơn vị hành chính cấp quận, huyện đủ điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện. Và Đại hội cấp thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2024.

Tin cùng chuyên mục