Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

TP. Cần Thơ: Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội

Minh Triết - 06:25, 10/12/2023

Sau 2 năm thực hiện, UBND TP. Cần Thơ đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/2/2022 của Quốc hội ( Nghị quyết 45), từ đó tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ, đạt chất lượng các nội dung mà Nghị quyết số 45 đề ra trong thời gian tới.

Để trở thành trung tâm động lực của vùng, phải đi lên bằng chính nội lực của mình
Để trở thành trung tâm động lực của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Thành phố phải phải đi lên bằng chính nội lực của mình

Quyết tâm vươn lên bằng nội lực

Đánh giá về những nội dung đã làm được, theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, công tác quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 45 luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, ngay sau cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên từ thành phố đến phường, xã để quán triệt tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng, thực hiện tốt nhằm tuyên truyền, vận động người dân, công đồng doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ luôn thể hiện quyết tâm, cố gắng, tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, góp phần hoàn thành các nội dung theo thẩm quyền của Chính phủ, phát huy hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng cho biết, UBND thành phố đã kịp thời tham mưu, trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết, phê duyệt các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo UBND thành phố ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể hóa nhiệm vụ trong các lĩnh vực.

“Qua triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của thành phố, nhất là tính liên kết trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố nói riêng và của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  Chủ tịch TP. Cần Thơ khẳng định.

Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ không phải là khu công nghiệp
Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ không phải là khu công nghiệp

Tiếp tục tăng cường tính chủ động đẩy nhanh tiến độ

 Để thực hiện có hiệu quả một số cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45, UBND TP. Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, khẩn trương tham mưu hoàn thiện một số nội dung công việc như: Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để đậu xe. Bên cạnh đó, rà soát một số loại phí khác để xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí, trình HĐND Thành phố xem xét.

Đối với chính sách về quản lý đất đai, HĐND thành phố đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2022, trong đó có 2 dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha, gồm Dự án Đường vành đai phía Tây TP.Cần Thơ, với diện tích 157,75 ha và Dự án Đường tỉnh 921, với diện tích 22,38 ha.

Với chính sách đối với thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, UBND TP. Cần Thơ trình HĐND Thành phố chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý; Nghị quyết quy định mức thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, trí thức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao hợp tác, làm việc tại TP. Cần Thơ giai đoạn 2022-2027.

Đối với Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải sẽ lấy ý kiến các bộ ngành liên quan để tham mưu Chính phủ, ban hành Nghị quyết giao UBND TP. Cần Thơ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ, thành phố đã làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, trong đó tiếp tục lấy ý kiến một số bộ, ngành. Đến nay, đã thống nhất một số nội dung quan trọng như: Quy mô Dự án khoảng 250 ha; hoạt động Trung tâm là một khu vực sản xuất kinh doanh (không phải là khu công nghiệp); cơ sở pháp lý về sử dụng đất thực hiện dự án.

Dựa trên quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, Thành phố sẽ tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, sớm lựa chọn nhà đầu tư và đưa vào vận hành Trung tâm.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cũng nhìn nhận, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có hiệu quả chưa cao, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội do nguồn lực của thành phố còn khó khăn, hạn chế “Trong thời gian sắp tới, tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ, đạt chất lượng nội dung Nghị quyết số 45 của Quốc hội. Trong đó, phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực của giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu đề xuất, kịp thời tham mưu UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Quốc hội theo lộ trình, thời gian và nội dung được phân công cụ thể”, ông Trần Việt Trường cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận (Bài cuối)

Trên hành trình hiện thức hóa khát vọng phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam các cấp cũng đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.