Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội tạm ngưng tiếp dân vào thứ Bảy tại một số quận, huyện và Tp. Thủ Đức

Song Vy - 15:40, 21/12/2023

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1/1/2024 sẽ tạm dừng bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa BHXH các quận, huyện, và Tp. Thủ Đức.

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh
Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, tại thông báo vừa ban hành, cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua đánh giá hiệu quả của công tác tiếp nhận và trả kết quả vào sáng thứ Bảy hàng tuần của BHXH Tp. Thủ Đức, quận, huyện, BHXH TP. Hồ Chí Minh chưa cao.

Cụ thể, tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp của ngày thứ Bảy so với ngày làm việc bình thường rất thấp: năm 2019 chiếm tỷ lệ 5,52%; năm 2020 chiếm tỷ lệ 9,25%; năm 2021 chiếm tỷ lệ 7,16%; năm 2022 chiếm tỷ lệ 7,90%; năm 2023 chiếm tỷ lệ 7,37%.

Mặc khác, hiện nay, đa số đơn vị chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ công, điện tử hoặc bưu điện, người dân thường chọn nộp hồ sơ qua Bưu điện nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian của người lao động, đơn vị. Ngoài ra, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến người lao động có thể sử dụng để nộp một số loại hồ sơ, theo dõi quá trình tham gia BHXH, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh..... mặc khác, ngành BHXH Việt Nam đang triển khai thí điểm thêm tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, người lao động và đơn vị có thể sắp xếp ngày đặt lịch cụ thể đến cơ quan BHXH làm hồ sơ.

Do đó BHXH TP. Hồ Chí Minh thống nhất tạm dừng bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH Tp. Thủ Đức và các quận, huyện kể từ ngày 01/01/2024.

Đối với Văn phòng BHXH TP. Hồ Chí Minh: Vẫn tiếp tục duy trì, bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ Bảy tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH như hiện nay. Trong trường hợp cấp bách mà người dân, đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cần liên hệ cơ quan BHXH thì, bộ phận Một cửa Văn phòng BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn và chuyển đến bộ phận, đơn vị có liên quan xử lý để không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.