Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Trà Vinh: Hiệu quả "Mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh chậm tan"

Như Lam - 09:26, 15/12/2020

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh xây dựng “Mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh chậm tan” tại ấp Bến Thế, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, với quy mô 8,2 ha/12 hộ.

Mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh chậm tan ở Trà Vinh - TL
Mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh chậm tan ở Trà Vinh - TL

Quá trình thực hiện  mô hình canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh chậm tan cho thấy, lượng phân bón trong mô hình là 320 kg/ha, thấp hơn so với ruộng đối chứng 370 kg/ha (ruộng đối chứng sử dụng 690 kg/ha). Nông dân tham gia mô hình thực hiện đúng quy trình hướng dẫn từ khâu làm đất, gieo sạ với mật độ thưa 100 kg/ha, đồng loạt theo lịch khuyến cáo của địa phương. Đặc biệt chỉ bón vùi phân một lần ngay từ đầu vụ, giảm được chi phí chăm sóc (công bón phân, phun thuốc BVTV, chăm sóc,...), lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế đổ ngã, ít bị sâu bệnh…

Năng suất lúa trong mô hình đạt 7,0 tấn/ha, ruộng đối chứng năng suất đạt 6,3 tấn/ha. Giá thành sản xuất lúa trong mô hình là 2.443 đồng/kg, ruộng đối chứng là 3.063 đồng/kg. Trong đó, việc giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm công lao động góp phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm. Như vây, lợi nhuận trong mô hình đạt 24.895.000 đồng/ha, cao hơn ruộng đối chứng 6.390.000 đồng/ha (ruộng đối chứng cho lợi nhuận 18.505.000 đồng/ha).

Mô hình thực hiện đạt được kết quả cao, sẽ là mô hình điểm để người nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

(Tin thuộc Chuyên đề Khuyến nông với đồng bào DTTS)

Tin cùng chuyên mục