Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trà Vinh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân

Thùy Như - 18:40, 05/11/2023

Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại góp phần tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Trà Vinh đến với bạn bè trong nước và quốc tế là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn được tỉnh Trà Vinh chú trọng triển khai trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội,  Từ đó, nâng cao vị thế chính trị, khẳng định tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, mở ra những cơ hội mới cho quá trình phát triển kinh tế,-xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tiếp ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM đến làm việc tại Trà Vinh nhằm tăng cường tìm hiểu, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.( ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh)
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tiếp ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM đến làm việc tại Trà Vinh nhằm tăng cường tìm hiểu, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.( ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Thực hiện xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột chính là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, tại tỉnh Trà Vinh công tác đối ngoại đã có những bước tiến mới, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, bước đầu đem lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà vinh cho biết: Định hướng thông tin đối ngoại của tỉnh tập trung đến cho bạn bè quốc tế và trong nước, hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, chính trị, đoàn kết Nhân dân, qua đó thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị, các tổ chức..., bằng nhiều hình thức, hoạt động đã rất nỗ lực tham gia thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.Từ đó, nâng cao vị thế chính trị, khẳng định tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, mở ra những cơ hội mới cho quá trình phát triển kinh tế,-xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Văn Hẳn (trái) tiếp và làm việc với đoàn công tác Vương quốc Bỉ
Đồng chí Lê Văn Hẳn (trái) tiếp và làm việc với đoàn công tác Vương quốc Bỉ

 Điển hình như Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp) đã và đang phát huy vai trò, từng bước thể hiện là đơn vị đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân của tỉnh. 

Từ khi thành lập năm 2011 đến 2022, Liên hiệp tỉnh đã tiếp gần 700 đoàn khách, với trên 6.500 lượt người đến tỉnh với mục đích tham quan, học tập kinh nghiệm, thu thập thông tin các vùng dự án, kiểm tra, giám sát các dự án tài trợ, tổ chức hội thảo liên quan đến các dự án tài trợ; tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 23 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động, trong đó, có 12 tổ chức cam kết thực hiện 26 chương trình, dự án, với tổng nguồn vốn tài trợ trên 21,7 tỷ đồng. 

"Thời gian qua, đã có 4 Hội hữu nghị song phương gồm: Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Canada và Việt Nam-Nhật Bản, là thành viên của Liên hiệp sau một thời gian hình thành và củng cố tổ chức, đến nay đã có 3 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ Hội hữu nghị song phương ", bà Phan Thị Thanh Bình thông tin thêm.

Bộ chỉ huy BĐBP phối hợp cùng Sở TT&TT truyền thông và thông tin đối ngoạicho đồng bào khu vực biên giới biển
Bộ chỉ huy BĐBP phối hợp cùng Sở TT&TT truyền thông và thông tin đối ngoại cho đồng bào khu vực biên giới biển

Cũng liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Trà Vinh, Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030. 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh, Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân khu vực biên giới biển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Hai bên đã quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa hai đơn vị với nhiều nội dung và được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, nhằm đạt mục tiêu giúp cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân khu vực biên giới nhận thấy được trách nhiệm và vị trí, vai trò, tầm trọng của biển, đảo đối với an ninh quốc gia, hiểu rõ chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển quốc gia, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.