Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam năm 2020

Phương Anh - 10:02, 03/02/2020

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 vừa ký phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam năm 2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 tiếp tục khẳng định, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2009 - 2019; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội là dịp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009 - 2019; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần II sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 1.600 đại biểu.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội phân công chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam theo các nhiệm vụ đã phân công.

Tin cùng chuyên mục
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.