Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tủa Chùa (Điện Biên): Đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trong giai đoạn mới

Thúy Hồng - 23:56, 14/06/2024

Trong 2 ngày (13-14/6), huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Tủa Chùa; cùng với sự tham gia của 129 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đại hội các DTTS tỉnh Điện Biên phát biểu tại Đại hội
Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên phát biểu tại Đại hội

Tủa Chùa là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn và là huyện nghèo thuộc vùng DTTS và miền núi của tỉnh Điện Biên. Toàn huyện có 11 xã, 1 thị trấn với 120 thôn bản, tổ dân phố. Dân số toàn huyện trên 62.000 người, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 94,2% tổng dân số toàn huyện. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, do đó việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, nhiều mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc được quan tâm; chất lượng hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng lên; tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định; quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm và giữ vững; đời sống của Nhân dân từng bước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố…

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đại hội các DTTS tỉnh Điện Biên tặng họa chúc mừng Đại hội
Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần và trình độ dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 35,2%, giảm 15% so với năm 2019. Quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm và giữ vững. Cơ bản các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2019-2024 mà Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đạt được. Đồng thời, ông Lò Văn Tiến đề nghị: Huyện Tủa Chùa tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín là người DTTS…

Các tập thể, cá nhận được nhận khen thưởng tại Đại hội
Các tập thể, cá nhận được tặng Giấy khen tại Đại hội

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tủa Chùa lần thứ IV đã thông qua Quyết tâm thư và đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu chọn 25 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Tủa Chùa tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.