Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Hoàng Quý - 06:07, 09/12/2023

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành địa phương tại các điểm cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị (Ảnh VGP)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị (Ảnh VGP)

Về phía Uỷ ban Dân tộc, có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; lãnh đạo một số vụ, đơn vị tham dự tại điểm cầu Ủy ban Dân tộc. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai, xây dựng vị trí việc làm trong thời gian qua. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ quý I năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Nội vụ cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; 20 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 15 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết quả cho thấy, đến nay, các cơ quan, tổ chức hành chính đã xây dựng được 840 vị trí danh mục vị trí việc làm; cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng được 31 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng 559 vị trí; cán bộ công chức cấp xã 17 vị trí. Theo đánh giá, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay bảo đảm phù hợp với quy định.

Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, theo từng công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBDT
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Uỷ ban Dân tộc

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các yêu cầu xây dựng, quản lý vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm đã được thông qua tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế.

Thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp này.