Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

UBDT nghiệm thu đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào

Việt Cường - 21:25, 20/11/2020

Ngày 19/11, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào”. TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng, đại diện Bộ KH&CN và một số nhà khoa học.

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp
TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp

Đề tài “Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào”, mã số CTDT.16.17/16-20, do PGS. TS. Văn Đức Thanh làm Chủ nhiệm Đề tài, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng DTTS và miền núi là tổ chức chủ trì.

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài đã xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách dân tộc đến cộng đồng các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đề tài đã góp phần cung cấp luận cứ và kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản trong hoạch định đường lối, chính sách liên quan đến vấn đề phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Từ đó, góp phần làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để cấp ủy đảng và chính quyền các tỉnh biên giới vận dụng chính sách dân tộc phù hợp với điều kiện và đặc điểm địa phương. Cung cấp cơ sở dữ liệu để tiếp tục mở rộng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá Đề tài nghiệm thu ở mức “Đạt” và đề nghị tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của Hội đồng.