Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030

Hoàng Quý - 16:10, 05/03/2020

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) đã họp thống nhất hồ sơ, nội dung dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cùng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia, Hội LHPNVN tham gia nghiên cứu và xây dựng vào Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, HLHPNVN đã xây dựng nội dung hoạt động của Dự án gồm 4 nhiệm vụ chính, đó là: Nâng cao kiến thức và kỹ năng, năng lực thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho cán bộ, phụ nữ, nam giới và cộng đồng vùng DTTS và miền núi; Xây dựng các mô hình nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS; Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung các chính sách có liên quan đến bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong tự quản và phát triển cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cụ thể cho từng nội dung mà Hội LHPNVN xây dựng. Đồng thời, đề xuất thêm mục quan tâm đến sức khỏe sinh sản vị thành niên; điều chỉnh lại một số nội dung bị chồng chéo đối với đối tượng là người DTTS và dân tộc rất ít người; sửa đổi, bổ sung, làm mới lại số liệu về địa giới hành chính cấp xã, thôn, bản vùng DTTS sau khi đã sáp nhập... 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch HLHPNVN ghi nhận những góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị UBDT rà soát lại các dự án tránh chồng chéo; có báo cáo đánh giá về lồng ghép giới trình Quốc hội; cung cấp các số liệu rà soát mới nhất về vùng DTTS và miền núi để Hội LHPNVN hoàn thiện các nội dung của Dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đánh giá cao những nội dung trong Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Hội LHPNVN đã đề xuất. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Hội LHPNVN thường xuyên trao đổi trực tiếp với UBDT về các nội dung của Dự án, đảm bảo tính thống nhất giữa 2 bên, từ đó hoàn thiện hồ sơ gửi về UBDT đúng thời gian quy định.