Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023

Hoàng Quý - 22:43, 22/02/2024

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng ban Chỉ đạo CĐS cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan UBDT.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, việc thực hiện nhiệm vụ CĐS của cơ quan UBDT đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1667/KH-UBDT ngày 22/9/2023 của UBDT về việc Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10. Ngày 10/10/2023 UBDT đã tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số với chủ đề Phát triển dữ liệu số trong lĩnh vực công tác dân tộc gồm các nội dung: Công bố quyết định dữ liệu mở của UBDT; giới thiệu và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê qua hệ thống bảng biểu và hệ thống bản đồ GIS; năm dữ liệu số quốc gia; đề án cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư...

UBDT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên báo in và Báo điện tử Dân tộc và Phát triển, Cổng thông tin điện tử, trang CĐS. Nội dung tuyên truyền tập trung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; việc triển khai thực hiện CĐS của UBDT, các bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác CĐS. Chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tính đến ngày 31/12/2023, UBDT đã có 175 tin, bài tuyên truyền về công tác CĐS. Trong đó: Cổng thông tin điện tử (12 tin, bài), Trang CĐS (53 tin, bài), Báo Dân tộc và Phát triển (112 tin, bài) vượt gấp 5 lần kế hoạch được giao.

UBDT đã ban hành một số văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công tác CĐS năm 2023 của UBDT: Kế hoạch CĐS năm 2023; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo CĐS UBDT năm 2023 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS; Phê duyệt Đề án CĐS và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT phiên bản 2.0; Kế hoạch cung cấp Dữ liệu mở của UBDT giai đoạn 2023-2025; Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) của UBDT; Kế hoạch thực hiện Chiến lược CĐS báo chí của UBDT đến năm 2025…

Hệ thống hạ tầng, nền tảng kỹ thuật CNTT của UBDT được hình thành trong một giai đoạn dài, với mục tiêu đáp ứng từng bước các yêu cầu về ứng dụng CNTT như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, thư điện tử, đào tạo trực tuyến… và các phần mềm, CSDL chuyên ngành khác. Các trang thiết bị đầu tư hiện nay chiếm khoảng 70% không gian phòng máy, về cơ bản đã cung cấp tài nguyên phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022) UBDT đã phối hợp với Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC bố trí đường truyền Internet, hệ thống máy chủ, các giải pháp phần cứng/phần mềm về an toàn thông tin, rà quét và khắc phục các lỗ hổng bảo mật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cấp độ 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022; hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang được cài đặt thử nghiệm trên hạ tầng của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Với những kết quả trên, UBDT đã từng bước nâng cao được nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong CĐS. Đây là tiền đề cho sự vào cuộc của các vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện CĐS. Mỗi công chức, viên chức của UBDT luôn coi CĐS là động lực, công cụ để nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. UBDT coi CĐS là bắt buộc, mang tính mặc định.

Kế thừa những kết quả tích cực trên, năm 2024, UBDT đề ra phương hướng triển khai thực hiện CĐS tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi chuyển đổi số nhanh, bền vững CĐS của UBDT; triển khai thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Đồng thời, triền khai bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho công chức, viên chức; tham gia thử nghiệm Mô hình ngôn ngữ tiếng Việt (gọi tắt là LLM) và Trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức; công bố Kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp; triền khai nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp bộ lưu trữ dữ liệu tập trung trên quy mô toàn cơ quan; triển khai, xây dựng dự án kho dữ liệu và hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với những kết quả của công tác CĐS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Một số đại biểu đã phát biểu, góp ý vào phương hướng nhiệm vụ năm 2024: công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CĐS; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dữ liệu để đảm bảo khai thác hiệu quả…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác CĐS của UBDT đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đó, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa triển khai theo kế hoạch và cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm trong triển khai trong thời gian tới.

Để thực hiện nhiệm vụ CĐS trong năm 2024 đạt kết quả đề ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị phải triển khai tổng thể các nội dung liên quan đến CĐS và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CĐS; đổi mới về công tác xây dựng báo cáo; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông qua tập huấn nâng cao trình độ và kiện toàn, bổ sung nguồn nhân lực.

Đồng thời, các vụ, đơn vị cần triển khai các nhiệm vụ CĐS có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo khâu sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trong phạm vi cho phép; đảm bảo về an toàn an ninh mạng và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật; tập trung triển khai các dự án, nội dung đã được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng trình tự thủ tục…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm CĐS cơ quan UBDT có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban để giao việc cho các vụ, đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời giám sát, đôn đốc, báo cáo và có kiến nghị khi gặp phải các vấn đề phát sinh để điều chỉnh, thay đổi kịp thời.

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk giao ban công tác dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk giao ban công tác dân tộc

Ngày 12/4, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các lãnh đạo Ban, phòng chuyên môn và 13 Phòng Dân tộc huyện và cán bộ văn phòng phụ trách công tác dân tộc thị xã Buôn Hồ, Tp. Buôn Ma Thuột.