Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Thúy Hồng - 14:36, 02/01/2024

Cùng với việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ủy ban Dân tộc- cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cả nước còn đặc biệt quan tâm phối hợp, khuyến khích việc tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các em học sinh DTTS Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các em học sinh DTTS Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Kịp thời biểu dương, khen thưởng

Từ năm 2013 đến nay, UBDT chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu nhằm khuyến khích động viên học sinh DTTS nỗ lực cố gắng trong học tập, lao động sáng tạo, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng, bản làng quê hương. 

Đặc biệt, để lan tỏa hơn nữa các hoạt động chăm lo, khuyến khích, động viên con em đồng bào DTTS, trong 5 năm gần đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao nhiệm vụ cho Báo Dân tộc và Phát triển, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm là đơn vị tổ chức sự kiện này. Với sự nỗ lực quyết tâm, Báo Dân tộc và Phát triển đã luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa sự kiện Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu ngày càng lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân và trong cộng đồng xã hội.

 Đặc biệt, sự kiện nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội; sự giúp đỡ, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân cả về vật chất và tinh thần; ý nghĩa của chương trình được lan tỏa đến hàng triệu khán giả; góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu xuất sắc năm 2023
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

Thông qua Lễ tuyên dương, đã có nhiều em học sinh DTTS tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương đã nỗ lực, phấn đấu và bước đầu đạt được những thành công trong cuộc sống… Qua các kỳ tuyên dương, nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc có cơ hội được tiếp cận, làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Điển hình như, em Hoàng Duy Mạnh, dân tộc Tày, là một trong những học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2018. Mạnh đã tốt nghiệp Học viện Tài chính, ra trường em đang làm bộ phận quản lý khách hàng Ngân hàng BIDV, với công việc ổn định, mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt hơn là trường hợp em Tao Thị Ón, dân tộc Lự, ở xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Em là một trong số những học sinh dân tộc thiểu số khó khăn đặc thù, được tuyên dương năm 2019. Do gia đình khó khăn, em Ón đã bỏ dở ước mơ vào đại học. Tuy nhiên, em đã được Ban Tổ chức, cụ thể là Báo Dân tộc và Phát triển động viên, khuyến khích và hỗ trợ nhiều khoản chi phí trong học tập, để em được viết tiếp ước mơ của mình trong suốt 4 năm theo học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đến nay, em Ón đã tốt nghiệp đại học và đã tìm được việc làm tại một công ty du lịch tại Hà Nội.

Em Tao Thị Ón chỉ là một trong số rất nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được các doanh nghiệp, mạnh thường quân đỡ đầu, hỗ trợ tiếp tục được học đại học, theo đuổi ước mơ của mình. 

Tạo động lực cho lớp trẻ người DTTS học tập, lao động 

Nhìn lại 9 kỳ tuyên dương và báo cáo thành tích kỳ thứ 10, năm 2023 này,  mới thấy được sự học của con em đồng bào DTTS và miền núi đang ngày càng có những bước tiến quan trọng với những thành tích thật sự ấn tượng. Cụ thể, thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm sau tăng hơn các năm trước cả về số lượng và chất lượng; thành tích, thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được tuyên dương càng tăng.

Theo đó, từ năm 2013 - 2023 đã có 1.174 học sinh, sinh viên DTTS của  51 dân tộc, thuộc 50  tỉnh, thành phố trên trên toàn quốc được tuyên dương. Trong đó, nhiều em là thuộc thành phần DTTS rất ít người (dưới 10.000 người) như: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ trúng tuyển vào đại học.

Tại các kỳ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, được tham gia nhiều sự kiện như gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là động lực để các em tiếp tục cố gắng đạt được những thành tích tốt trong học tập, lao động sản xuất, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Em Đinh Lâm Hùng, dân tộc Chứt, sinh viên năm thứ hai Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chia sẻ: Trong năm 2022, em rất vinh dự, tự hào khi được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc. Đây là phần thưởng hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời tiếp thêm động lực tinh thần cho chúng em tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn trên con đường đi đến ước mơ, sau này góp sức xây dựng bản làng, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự mong mỏi của gia đình và xã hội.

 Lễ tuyên dương học sinh sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu được Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp tổ chức thường niên, là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo thúc đẩy sự học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Lễ tuyên dương học sinh sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu được Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp tổ chức thường niên, là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo thúc đẩy sự học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sự quan tâm, chăm lo, động viên khích lệ của lãnh đạo UBDT và những người làm công tác dân tộc dành cho con em đồng bào DTTS, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phấn đấu học tập, lập thân, lập nghiệp và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, còn có ý nghĩa góp phần khích lệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết 88/2019/QH2014 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Mới đây, tại Họp báo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2023, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình - Trưởng ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cũng đã nhấn mạnh, cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển giáo dục ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS, UBDT với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đã luôn dành sự quan tâm đối với thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực DTTS, đóng góp cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS nói riêng và đất nước nói chung.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, những năm qua, Ủy ban Dân tộc (UBDT) luôn quan tâm, chăm lo thúc đẩy giáo dục dân tộc, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng DTTS và miền núi thông qua việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, tạo động lực để lớp trẻ người DTTS vươn lên trong học tập, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.