Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Vấn đề - Sự kiện: Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

BDT - 20:00, 16/11/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Đồng bào Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh. 10 năm tượng Phật Di Lặc trên Núi Cấm đạt kỷ lục châu Á. "An dân” - Mô hình hiệu quả ở Phù Khả 1. Cùng các tin tức thời sự khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.