Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Văn Lãng (Lạng Sơn): Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Văn Hoa - 09:11, 12/10/2023

Nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, vừa qua, UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13- CT/HU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện; lãnh đạo UBND, công chức phục trách văn hóa - xã hội các xã; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư, thầy mo, thầy tào, bà then trên địa bàn xã, thị trấn của huyện đã được quán triệt Chỉ thị số 13/CT-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng; Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đồng thời được tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử gia đình; hướng dẫn sinh hoạt mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Để đưa Chỉ thị 13-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện đi vào cuộc sống, Ban tổ chức Hội nghị yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong tổ chức việc cưới, việc tang gọn nhẹ, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hướng dẫn các thôn, khu phố rà soát và bổ sung những nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào các quy chế, hương ước, quy ước để cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng cũng như quy định các chế tài xử phạt nghiêm minh trong việc không thực hiện nếp sống văn minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Mỹ Hạnh)
Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Mỹ Hạnh)


Văn Lãng là một huyện miền núi biên giới, có lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm 96,54%. Trong đó dân tộc Nùng chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 62,6% dân số; dân tộc Tày chiếm 29,2%; dân tộc Kinh chiếm 7,5%; dân tộc khác 368 người (Hoa, Sán Chỉ...). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là rất cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2023.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Chiều 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện.