Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Văn Lãng (Lạng Sơn): Triển khai hiệu quả Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

Văn Hoa - 12:52, 23/11/2023

Thực hiện Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều nội dung, phần việc nhằm góp phần tích cực, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS.

Theo đó, thực hiện Dự án 8, Chương trình MTQG 1719, UBND huyện Văn Lãng đã chỉ đạo Hội LHPN huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện đã xây dựng, ban hành các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của dự án. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở các cấp (cấp huyện 2 lớp, cấp xã 14 lớp tại các cụm xã), với 409 người tham dự.

(Tin CĐ- PV Văn Hoa) Huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Đến hết năm 2022, huyện Văn Lãng đã thực hiện giải ngân 199 triệu đồng, đạt 30,85%; kinh phí chuyển nguồn sang năm 2023 là 446 triệu đồng. Huyện đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thành lập câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, tổ chức 7 hội nghị tập huấn vận hành CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại các xã. Ra mắt được 6 câu lạc bộ trường học và 7 câu lạc bộ tại cộng đồng.

UBND huyện Văn Lãng đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ và tổ chức tập huấn vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại xã Hội Hoan, với 320 đại biểu và học sinh tham dự, đến nay vốn kéo dài đã giải ngân thanh toán 200 triệu đồng, lũy kế thanh toán vốn năm 2022 là 399 triệu đồng đạt 61,86% kế hoạch vốn năm 2022.

Năm 2023, kinh phí thực hiện Dự án 8 là 2 tỷ 061 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án. Từ đầu năm 2023, đã tổ chức ra mắt 52 tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng tại 14 xã trên địa bàn huyện. Tổ chức 5 lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quyền năng kinh tế tại 5 cụm xã. Ra mắt 02 địa chỉ tin cậy tại xã Tân Mỹ. Tổ chức 5 lớp đối thoại cho cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp xã. Đến nay đã giải ngân vốn năm 2023 là 133 triệu đồng, đạt 6,45% vốn kế hoạch 2023.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Đó là thông tin được Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) do Bộ Y tế tổ chức tại Thừa Thiên Huế mới đây.