Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Văn Lãng (Lạng Sơn): Hỗ trợ nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS

Văn Hoa - 07:16, 22/11/2023

Nhằm đảm bảo điều kiện nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã tập trung triển khai thực hiện Dự án 1 về Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Gia đình ông Hứa Đức Phủ, xã Bắc La vui vẻ bên căn nhà mới vừa được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719
Gia đình ông Hứa Đức Phủ, xã Bắc La vui vẻ bên căn nhà mới vừa được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Theo đó, về hỗ trợ nhà ở, UBND huyện Văn Lãng đã phê duyệt danh sách hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho 90 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, vốn Trung ương giao 3 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó năm 2022, hỗ trợ cho 30 hộ; năm 2023 là 60 hộ, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện đối với các hộ đã được phê duyệt danh sách. Đến nay, 30 hộ được phê duyệt năm 2022 đã thanh toán, giải ngân xong trong tháng 3 năm 2023, kinh phí 1.200 triệu đồng. 

Năm 2023, đã thực hiện thi công xây mới nhà ở 42 hộ (đã nghiệm thu, thanh toán giải ngân cho 18 hộ gia đình kinh phí 720 triệu đồng); còn lại 18 hộ, dự kiến khởi công trong tháng 11 và tháng 12 dương lịch.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: UBND huyện Văn Lãng đã phân bổ kinh phí xây dựng 6 công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện. Trong đó năm 2022 khởi công xây dựng 4 công trình, có số vốn 1 tỷ 959 triệu đồng, hiện đã thi công xong và giải ngân 100% vốn giao.

 Năm 2023 có vốn giao 1 tỷ 777 triệu đồng để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành 04 công trình vốn 977 triệu đồng, 2 công trình khởi công mới vốn 800 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân thanh toán đạt 100% vốn kế hoạch giao.

Hỗ trợ Nước sinh hoạt phân tán, UBND huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 917 hộ được thụ hưởng (năm 2022 là 488 hộ, năm 2023 là 429 hộ), UBND các xã đã thực hiện hỗ trợ mua sắm téc trữ nước và vòi dẫn nước trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người dân.

Đến nay, các xã đã thực hiện giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện năm 2022 và vốn kèo dài là 1 tỷ 464 triệu đồng, đạt 100% vốn kế hoạch giao. Vốn năm 2023 đã thực hiện giải ngân 1.266 triệu đồng đạt 83,4% vốn kế hoạch giao, các hộ thiếu nước sinh hoạt hiện nay cơ bản đã được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.