Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Việt Nam có 7 cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài

Cát Tường - 11:35, 13/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tao (GD&ĐT) mới công bố danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tỉnh đến ngày 31/8/2021; Trong đó có 7 cơ sở đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Theo danh sách được công bố, có 164 cơ sở giáo dục đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (theo tiêu chuẩn trong nước) và 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Đối với các chương trình đào tạo, có 252 chương trình của 57 cơ sở đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước. Một số cơ sở đào tạo có nhiều chương trình được đánh giá và công nhận tiêu chuẩn trong nước như: Trường đại học Thủ dầu một có 11 chương trình, Trường đại học Mỏ Địa chất và Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh mỗi trường có 10 chương trình, Trường đại học Vinh và Trường đại học Sài Gòn mỗi trường có 8 chương trình, Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh và Trường đại học sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...

Có 216 chương trình của 36 cơ sở đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài. Trong đó, các cơ sở đào tạo thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 62 chương trình (Trường đại học Bách khoa 25 chương trình, Trường đại học Quốc tế 13 chương trình); các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội có 31 chương trình (Trường đại học Khoa học tự nhiên 11 chương trình, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn 7 chương trình)... 

Đặc biệt, có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm: Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

Các tổ chức đánh giá công nhận cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp, Ủy ban Văn bằng Kỹ sư Pháp, Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ Hoa Kỳ... 

Tin cùng chuyên mục