Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Vĩnh Phúc: đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn dưới 2,5%

Hoàng Minh - 14:43, 12/07/2022

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 - 2020, trung bình mỗi năm, ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc bố trí 300 - 500 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo.

Hết tháng 6/2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,36%
Hết tháng 6/2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,36%

Theo đó, trung bình mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có hơn 43.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất; ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; hàng nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách được khám, cấp thuốc miễn phí, miễn, giảm viện phí…

Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, ước đến hết tháng 6/2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,36%.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của xã hội và cộng đồng đối với công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên của mỗi hộ nghèo, cận nghèo; phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 0,5%, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn dưới 2,5%, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Bình: Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS

Quảng Bình: Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức trao 12 con dê giống sinh sản để hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình người Bru-Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình).