Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Vụ Công tác Dân tộc địa phương tại Cần Thơ gặp mặt Đoàn Người có uy tín tỉnh Bình Thuận

Như Tâm - Lê Vũ - 20:48, 26/09/2023

Ngày 26/9, Tại TP. Cần Thơ, ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương tại Cần Thơ đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận, nhân dịp đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh vùng Tây Nam bộ.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 35 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 8,4% dân số. Toàn tỉnh hiện có 3 xã khu vực III, 3 xã khu vực II và 25 xã khu vực I.

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS cơ bản được giữ vững, ổn định không xảy ra những vụ việc phức tạp, đời sống của đồng bào dần cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù của địa phương, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển kinh tế, ổn định an ninh, trật tự.

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư phát triển hơn 24%, vốn sự nghiệp khoảng 48%.

Đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, hiện toàn tỉnh có 87 Người có uy tín theo Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ; người có uy tín có vai trò quan trọng, cùng hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa các dân tộc.

Ông Tào Việt Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại buổi gặp mặt
Ông Tào Việt Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân tộc của tỉnh Bình Thuận; ghi nhận những đóng góp quý báu của các đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua. 

Ông Tào Việt Thắng cũng mong muốn qua chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Bình Thuận trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cấu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với người dân, tuyên truyền, vận động bà con đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tích cực tham gia tổ chức thực hiện và giám sát Chương trình MTQG 1719 hiệu quả.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương trao những suất quà cho các đại biểu
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương trao quà của UBDT cho các đại biểu

Nhân dịp này, thừa ủy quyềncủa lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương tại TP. Cần Thơ đã traoquà của UBDT cho các đại biểu là Người có uy tín của tỉnh BìnhThuận.

Tin cùng chuyên mục