Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

An Giang: Châu Thành chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp

Lê Minh - 11:08, 24/03/2020

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành (An Giang) Lê Phước Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong việc chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi tổ chức Đại hội điểm. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn An Châu và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng cho các chi, đảng bộ trực thuộc còn lại. Trong đó, chú trọng việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự.