Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát

Trí Phương - 21:51, 22/02/2024

Chiều 22/2, Ban Chỉ đạo Vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ 714) họp, thảo luận một số nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn hơn 2 nghìn nhà tạm, dột nát cần phải sửa chữa, nâng cấp với kinh phí thực hiện dự kiến gần 100 tỷ đồng. Trong đó có 1.689 nhà cần xây mới và 449 nhà cần sửa chữa. Để hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, dột nát trong năm 2024, UBND tỉnh đã thành lập BCĐ 714 để triển khai các nhiệm vụ, công tác vận động, hỗ trợ. BCĐ đã xây dựng quy chế hoạt động và các văn bản liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của BCĐ; kế hoạch tổ chức lễ phát động ủng hộ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Anh Dương đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, bổ sung, điều chỉnh những văn bản dự thảo; các đơn vị thành viên căn cứ đặc điểm tình hình đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể bám sát nhiệm vụ của đơn vị mình; mở rộng quy mô khách mời là doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra.