Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Giang: Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS

Mạnh Cường - 11:34, 17/10/2023

Mới đây, Phòng Dân tộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách dân tộc năm 2023.

Các đại biểu xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế tham gia lớp tập huấn.
Các đại biểu xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế tham gia lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 819 đại biểu là công chức phụ trách công tác dân tộc xã, Người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, các ngành đoàn thể, xã hội của thôn, người DTTS, người dân tộc Kinh ở thôn, bản đặc biệt khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện Yên Thế.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang, của huyện Yên Thế.

Đại biểu xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế tham gia tập huấn
Đại biểu xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế tham gia tập huấn

Hội nghị góp phần giúp các đại biểu nâng cao kiến thức pháp luật, nắm được kỹ năng tuyên truyền tại địa phương, đồng thời giúp cho người dân vùng đồng bào DTTS nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.