Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bắc Hà (Lào Cai): Cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS

Tráng Xuân Cường - 15:06, 05/01/2022

Năm 2021, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã cấp 33.642 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng là người nghèo, người DTTS. Trong đó, 27.401 thẻ được cấp cho đồng bào DTTS, 8.250 thẻ người nghèo và 854 thẻ cho hộ cận nghèo.

Nhờ chính sách BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, nhất là phụ nữ được chăm lo khám chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe
Nhờ chính sách BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, nhất là phụ nữ được chăm lo khám chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe

Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào DTTS và phụ nữ nghèo từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm sự công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương. Công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe tiếp tục được đẩy mạnh cả về phạm vi và hiệu quả hoạt động, đã góp phần thay đổi những kiến thức, hành vi có lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Năm 2021, tổng số lượt khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, phụ nữ là 4.425 lượt. Trong đó, thực hiện chính sách khám bệnh cho người nghèo là 2.390 lượt với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Khám chữa bệnh cho người cận nghèo là 2.034 lượt. Kinh phí thực hiện chế độ đối với phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS theo Nghị định số 39 với số tiền 144 triệu đồng.

Nhờ có chính sách BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS đã góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau; giúp loại bỏ tư tưởng, hủ tục khi có người ốm là tìm đến thầy lang để cúng trừ tà, trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan, giúp các đồng bào DTTS vùng cao Bắc Hà có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm lo, nâng cao sức khỏe./.

Tin cùng chuyên mục
Bộ Y tế thông tin về thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế thông tin về thuốc điều trị bệnh tay chân miệng

Vừa qua, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng (Immunoglobulin, Phenobarbital) khi tình hình diễn biến phức tạp.