Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bắc Kạn: Thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Quý Đôn - 14:26, 12/05/2020

Thời gian qua, công tác dân tộc được tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chú trọng; các chương trình, chính sách, dự án về dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước.

Mở đường vào thôn vùng cao khó khăn tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.
Mở đường vào thôn vùng cao khó khăn tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện và ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi; ban hành một số chính sách, giải pháp thực hiện các đề án, quyết định cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH ở vùng DTTS miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn toàn tỉnh, những năm qua, Ban đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu chọn công nhận đội ngũ Người có uy tín tại các thôn, tổ, với hơn 99% thôn, tổ dân phố bình chọn được Người có uy tín; hiện nay toàn tỉnh có 1.306 Người có uy tín/1.310 thôn, tổ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh như, thực hiện tốt các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo đó, đã có nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường lớp học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt tập trung và duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư... đã được đầu tư đồng bộ, góp phần quan trọng vào giao lưu, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, thông qua thực hiện dự án, đồng bào DTTS thuộc các xã, thôn bản ĐBKK đã được tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từng bước nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. 

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy cho vùng DTTS phát triển

Xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy cho vùng DTTS phát triển

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719); nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các hạng mục kết cấu hạ tầng. Từ đó, tạo đòn bẩy phát triển cho vùng đồng bào DTTS.