Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Xuân Hải - 08:55, 28/11/2023

Trong những năm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai các chương trình, dự án, đề án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, chất lượng cuộc sống, sức khỏe và môi trường của người dân được nâng cao.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Ninh đang quản lý vận hành 17 trạm cấp nước sạch tập trung với tổng công suất thiết kế đạt 64,8 nghìn m/ngày đêm. Theo đó, Trung tâm đã cấp nước sạch cho 34 xã và 3 phường; đấu nối tới hơn 63,78 nghìn hộ gia đình với tỷ lệ sử dụng bình quân đạt 70,6%. Các cụm, trạm thường xuyên được kiểm tra, giám sát, bảo trì, bảo dưỡng, tu bổ, sửa chữa, khắc phục sự cố nhằm nâng cao chất lượng nước, giảm chi phí sản xuất nước sạch...

Cùng sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành nhiều chương trình về nước sạch đã được triển khai trên địa bàn, như: Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMTNT, Chương trình nước sạch và VSMTNT bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, Chương trình xã hội hóa nước sạch nông thôn… 

Để tăng cường công tác quản lý, vận hành các chương trình, dự án, Trung tâm đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong việc bảo vệ môi trường, nguồn nước; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch; thay đổi hành vi, ứng xử của người dân với nước sạch và môi trường theo hướng tích cực, góp phần bảo vệ tài nguyên nước, giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với nguồn nước, môi trường.

Cùng với đó, Trung tâm thường xuyên lấy mẫu, xét nghiệm mẫu nước ở các trạm cấp nước theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Trạm nước sạch tập trung Tam Giang (huyện Yên Phong)
Cán bộ Trạm nước sạch tập trung Tam Giang (huyện Yên Phong) kiểm tra kỹ thuật hệ thống cấp nước

Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban điều hành Chương trình Nước sạch và VSMTNT tỉnh, Trung tâm đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 83,5%; Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh là 100%; Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 70%.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.