Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bắc Yên (Sơn La): Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thanh Hoài - 15:47, 23/11/2022

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công an huyện Bắc Yên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh
Công an huyện Bắc Yên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh

UBND huyện Bắc Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo UBND cấp xã, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của Luật; Nghị quyết mới được thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội; các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật;

Huyện cũng đã từng bước kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp huyện; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải theo quy định. Triển khai thực hiện các Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Hàng năm, huyện đã ban hành các Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Phòng Tư pháp huyện), đã tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện luật tiếp cận thông tin.

UBND huyện và các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản gồm: Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Bồi thường Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Tiếp công dân; Luật vệ sinh, an toàn thực phẩm; Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Thanh niên; Bộ Luật Dân sự 2015...

Các em học sinh tại Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên tham gia buổi ngoại khóa phổ biến kiến thức pháp luật
Các em học sinh tại Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên tham gia buổi ngoại khóa phổ biến kiến thức pháp luật

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định của pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự xây dựng; phòng, chống mua, bán người; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các quy định về chính sách xã hội mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...

Trung tâm Truyền thông-Văn hóa huyện đã xây dựng các chương trình, chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” phát trên sóng FM, hệ thống loa truyền thanh cơ sở về phổ biến giáo dục pháp luật. Tuyên truyền cổ động bằng xe tuyên truyền lưu động…

Tòa án nhân dân huyện tổ chức tuyên truyền thông qua việc giải quyết, xét xử các loại án; trực tiếp tuyên truyền tại các vụ án dân sự để các đương sự và người tham gia các phiên hòa giải hiểu và nắm được các quy định của pháp luật về tài sản, quyền sở hữu, hợp đồng dân sự, tranh chấp nguồn nước; thông qua việc xét xử các vụ án hình sự gồm các nhóm tội phạm: Tội phạm xâm phạm sở hữu; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; tội xâm phạm hoạt động tư pháp; tội phạm về ma túy; tội xâm phạm trật tự công cộng; tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế...

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tổ chức giảng dạy nội dung pháp luật kết hợp giáo dục chính khóa và ngoại khóa, tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong các môn Đạo đức, khoa học xã hội, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

Bên cạnh đó, tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ, kịch, tiểu phẩm, vẽ tranh, kẻ vẽ pa nô, áp phích, tranh ảnh về đề tài pháp luật (đặc biệt về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, bạo lực học đường, hôn nhân và gia đình, ...); viết bài để biểu dương gương người tốt, việc tốt; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh kí cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường; cam kết thực hiện nếp sống văn minh (không hút thuốc lá, không vứt rác, không nói tục...) ở những nơi công cộng và trong cơ quan, nhà trường.

Tin cùng chuyên mục