Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Kiên Giang: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS

Nguyễn Hoa - 18:58, 22/11/2022

Từ ngày 17 - 22/11, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2022.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS khu vực biên giới Hà Tiên.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS khu vực biên giới Hà Tiên.

Tại 5 huyện, thành phố: Hà Tiên, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, các báo cáo viên của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đến 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS; các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa phật giáo Nam tông Khmer; Người có uy tín; đồng bào các DTTS sinh sống, cư trú trên địa bàn các nội dung về: Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta; thủ đoạn “việc nhẹ lương cao” của các đối tượng mua bán người; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Đây là các hội nghị tuyên truyền nằm trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS” trên địa và tỉnh Kiên Giang và còn là hoạt động nhằm tăng cường đảm bảo công tác an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê: Trách nhiệm đơn vị cung ứng bò ở đâu?

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê: Trách nhiệm đơn vị cung ứng bò ở đâu?

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có loạt bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê”, UBND tỉnh Kon Tum và Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà đã có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm. Mới đây, Thanh tra huyện Đăk Hà đã ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, sai phạm của UBND xã Ngọk Wang trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Tuy nhiên, trách nhiệm của đơn vị cung ứng bò là Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát vẫn chưa được chỉ rõ khi cấp bò thiếu trọng lượng theo Dự án được phê duyệt. Vấn đề này đang tạo ra dư luận trái chiều ở địa phương.