Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực chuyển đổi số

Minh Thu - 18:05, 14/03/2023

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH–BDT Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Ban Dân tộc năm 2023.

Lớp tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình MTQG do Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế tổ chức tại huyện A Lưới.
Lớp tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình MTQG do Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế tổ chức tại huyện A Lưới

Theo Kế hoạch, Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo đột phá mạnh mẽ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đề án 06) theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra trong năm 2023, góp phần phục vụ thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch được xây dựng bám sát Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 4/3/2023 của UBND tỉnh; đồng thời phát huy trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ công chức chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Ban Dân tộc để bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động tích cực đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc họp Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719

Ủy ban Dân tộc họp Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức họp Ban Soạn thảo xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr - Phó Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì cuộc họp.