Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế: Tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tuấn Anh - Minh Thu - 16:25, 13/12/2022

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Xuân Hải - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã nghe 6 tham luận của UBND các huyện A Lưới, Nam Đông và UBND các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và hoan nghênh tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm; tranh thủ tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; chủ động, tích cực trong phối hợp với các sở, ngành, địa phương; thường xuyên nắm tình hình và đôn đốc, hướng dẫn để kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở và thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG) năm 2022.

Ông Hồ Xuân Trăng trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 10 cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022
Ông Hồ Xuân Trăng trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 10 cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương thuộc diện thụ hưởng các Chương trình MTQG và các sở, ngành có liên quan cần phân tích và nhìn nhận những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có các giải pháp hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2023 như đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan công tác dân tộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể được phân công thực hiện Chương trình MTQG và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chính sách nhằm góp phần phát triển nhanh, bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, như: Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển vùng dược liệu quý; khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thu hút đầu tư; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; bình đẳng giới và vấn đề phụ nữ, trẻ em; y tế và giáo dục.

 Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục tăng cường tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của đội ngũ cán bộ công tác dân tộc, cán bộ thực hiện Chương trình MTQG các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc, nhất là đối với cơ sở, trong đó tập trung hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội dung chính sách của Chương trình MTQG bảo đảm đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kết luận Hội nghị, ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các ý kiến tham góp của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn cơ quan Ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 10 cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến các buôn làng. Đặc biệt, nhiều thanh niên DTTS khai thác thế mạnh từ sản phẩm nông nghiệp, văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng của các dân tộc để khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương.