Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang: Phát động phong trào thi đua đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025

Minh Thu - 12:08, 25/11/2022

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Vi Thanh Quyền vừa ký Quyết định số 847/KH-BDT ngày 21/11/2022 ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh tặng quà Tết năm 2022 cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh tặng quà Tết năm 2022 cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Kế hoạch nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, sáng tạo của Người có uy tín trong việc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS trên địa bàn. Là cơ sở để chính quyền các cấp tổ chức lựa chọn những Người có uy tín tiêu biểu trong hoạt động công tác để đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng theo quy định.

Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (năm 2022)
Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (năm 2022)

Quyết định nêu rõ: Phòng Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các huyện căn cứ nội dung Kế hoạch tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đến UBND các xã, thị trấn có Người có uy tín và cá nhân Người có uy tín trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo việc theo dõi, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm, hoặc đột xuất, theo chuyên đề, đề nghị hình thức khen thưởng xứng đáng đối với thành tích đã đạt được của Người có uy tín, nhằm động viên kịp thời, có tác động lan tỏa và nhân rộng các tấm gương Người có uy tín điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn.