Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phạm Tiến - 11:00, 15/11/2022

Nhiều năm qua, Người có uy tín ở địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) đã thể hiện vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, chính quyền với bà con dân bản. Họ là những hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đa Krông (Quảng Trị) được các cấp tặng quà
Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đa Krông (Quảng Trị) được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh

Huyện vùng cao Đa Krông có trên 80% dân số là người đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là đồng bào Pa Cô và Vân Kiều. Hiện toàn huyện có 162 Người có uy tín, thành phần Người có uy tín rất đa dạng gồm có các chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng thôn, trưởng bản, già làng, cán bộ hưu trí, nghệ nhân… Họ là những người có trình độ và phạm vi ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng các DTTS.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của Người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Người có uy tín. Bên cạnh đó, địa phương luôn tranh thủ, phát huy vai trò của Người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người có uy tín Pả Ê Nót ở bản Cupua, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) là người đã vận động đồng bào Vân Kiều thay đổi tập tục lạc hậu, thói quen từ lâu đời nay. Ông đã cùng người Vân Kiều xây dựng thành công mô hình “Bản không có rượu bia, thuốc lá”, nếp sống mới được áp dụng vào đời sống hàng ngày, như ma chay, cưới hỏi. Cùng với đó, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng phát triển sâu rộng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển mạnh. Nhờ đó, đồng bào yên tâm lao động sản xuất, đời sống ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ Người có uy tín cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Tiêu biểu như ông Ai Thân, mục sư đạo Tin lành ở thôn Làng Cát, xã Đakrông thực hiện hiệu quả mô hình “3 quản”, “3 giảm, 4 giữ” do chính quyền và Công an huyện phát động tại điểm nhóm phụ trách.

Hay như ông Nguyễn Phúc Sơn, Trưởng Ban hộ tự Niệm Phật đường, với việc vận động bà con, phật tử chấp hành pháp luật; ông Hồ Thanh Bân, Hồ Quang Thân, Hồ Văn Liễu tuyên truyền vận động Nhân dân thể hiện trách nhiệm công dân đối với đường biên, cột mốc quốc gia…

An ninh trật tự vùng biên được giữ vững nên kinh tế xã hội ở huyện vùng cao Đa Krông ngày càng phát triển
An ninh trật tự vùng biên được giữ vững nên kinh tế xã hội ở huyện vùng cao Đa Krông ngày càng phát triển

Đặc biệt, Người có uy tín đã thực sự là “tai mắt” của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội ở mỗi địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong giai đoạn 2010- 2021, đội ngũ Người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng công an trên 250 tin báo tố giác tội phạm. 

Trong số đó, có nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Người có uy tín đã vận động Nhân dân tự giác giao nộp hơn 70 khẩu súng tự chế, 3 khẩu súng quân dụng, hơn 20kg thuốc nổ; vận động hơn 500 hộ dân ký cam kết tự quản đường biên, cột mốc và 15 hộ dân không di cư tự do…

Người có uy tín đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng. Họ thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với dân, bằng lời nói và việc làm cụ thể, sự gương mẫu của Người có uy tín đã trở thành những tấm gương sáng để bà con dân bản noi theo và làm theo.

Để động viên khuyến khích Người uy tín phát huy vai trò, hơn 10 năm qua, các cấp chính quyền địa phương cũng đã triển khai thực hiện kịp thời những chính sách của Nhà nước, của địa phương dành cho Người uy tín. Giai đoạn 2021-2030, chính sách dành cho Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục được quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với sự quan tâm, hỗ trợ chu đáo và kịp thời hơn.

Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.