Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tập huấn nghiệp vụ Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 05:47, 31/10/2023

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).


Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 120 đại biểu đại diện một số sở ngành; cán bộ, công chức cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ tài chính kế toán, cán bộ trực tiếp thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình MTQG 1719.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên hướng dẫn công tác thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG 1719. Cụ thể: Nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công; mở tài khoản; hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án; tạm ứng vốn; thanh toán khối lượng hoàn thành; quy định về thời hạn tạm ứng, thanh toán vốn hàng năm và thời hạn kiểm soát, thanh toán vốn của cơ quan kiểm soát, thanh toán; quyết toán vốn đầu tư. Công tác Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp; Nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại địa phương. Quy định về lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước; một số nội dung và mức chi chung; nội dung và mức chi thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, giảng viên và các học viên đã có trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp mà các chủ đầu tư đang gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Theo Ban Tổ chức, lớp tập huấn giúp các học viên cập nhật, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý tổ chức thực hiện nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp hiệu quả, đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.