Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tập huấn triển khai Dự án 4, Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 06:37, 28/09/2023

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù và Công tác duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng” cho 110 học viên là đại diện Ban phát triển các thôn có công trình đầu tư xây dựng thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là nội dung thuộc Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), nguồn vốn năm 2023, 2024.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghe giảng viên đến từ Trường Đại học Thủy lợi hướng dẫn và cung cấp những thông tin cơ bản về gói thầu giao cho cộng đồng thi công; Vai trò của cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu thi công; nguyên tắc lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện của cộng đồng; quy trình lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ; tạm ứng, thanh toán và giám sát, nghiệm thu công trình; tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình cơ sở hạ tầng…

Thông qua tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực, có cơ hội trực tiếp tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tại địa phương, tận dụng được nguồn lực sẵn có về vật liệu, nhân công, cơ hội việc làm. Từ đó tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tăng cường quyền làm chủ đối với các hoạt động của Dự án, nâng cao trách nhiệm trong vận hành, bảo trì, tăng tính bền vững của công trình tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) có nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho vùng đồng bào DTTS&MN. Sau 3 năm triển khai Chương trình tại tỉnh Yên Bái đã từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống Nhân dân, đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Để hiểu thêm về những kết quả trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Yên Bái, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi trao đổi với ông Trần Xuân Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái.