Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lục Ngạn (Bắc Giang): Hơn 800 đại biểu được tham gia hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Trí Phương - 23:04, 28/08/2023

Trong 7 ngày (18 - 27/8), Phòng Dân tộc Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại các xã Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn. Hội nghị được tổ chức thành 10 lớp, mỗi lớp 80 đại biểu và thực hiện trong 1 ngày.

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung và chính sách pháp luật về dân sự, đất đai, thừa kế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Quốc phòng An ninh. Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách của đồng bào DTTS, miền núi.

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân...

Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.