Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lục Ngạn (Bắc Giang): Hơn 800 đại biểu được tham gia hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Trí Phương - 23:04, 28/08/2023

Trong 7 ngày (18 - 27/8), Phòng Dân tộc Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại các xã Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn. Hội nghị được tổ chức thành 10 lớp, mỗi lớp 80 đại biểu và thực hiện trong 1 ngày.

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung và chính sách pháp luật về dân sự, đất đai, thừa kế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Quốc phòng An ninh. Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách của đồng bào DTTS, miền núi.

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân...

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số

Quảng Trị hiện có 13,3% dân số là người DTTS. Trong nhiều năm qua, địa phương luôn quan tâm, trọng dụng, ưu tiên tuyển dụng nhân lực người DTTS vào công tác trong bộ máy chính trị. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS làm việc trong cơ quan hành chính công ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng.