Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bảo Lâm (Cao Bằng): Thực hiện 136 dự án đầu tư thuộc các chương trình MTQG

Nhật Lệ - 16:57, 21/12/2022

Bảo Lâm là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Cao Bằng, có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh bởi những ngọn núi cao và nhiều khe suối. Năm 2022, huyện Bảo Lâm được giao số vốn 184 tỷ 151 triệu đồng, thực hiện 136 dự án, trong đó, vốn đầu tư phát triển 143 tỷ 334 triệu đồng, vốn sự nghiệp 40 tỷ 817 triệu đồng.

Các công trình phúc lợi xã hội đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương
Các công trình phúc lợi xã hội đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương Cao Bằng

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bảo Lâm được giao vốn thực các chương trình mục tiêu quốc gia là 571 tỷ 814 triệu đồng, gồm: vốn ngân sách Trung ương 543 tỷ 559 triệu đồng, trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 315 tỷ 425 triệu đồng, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 208 tỷ 694 triệu đồng, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 19 tỷ 440 triệu đồng; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 28 tỷ 255 triệu đồng.

Với số vốn đầu tư phát triển 143 tỷ 334 triệu đồng, huyện thực hiện 136 dự án, trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện 26 dự án (gồm các dự án chuẩn bị đầu tư khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025), Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện 66 dự án, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện 44 dự án. Đến nay, có 97 dự án khởi công mới năm 2022 đủ điều kiện giao vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Du lịch vùng DTTS và miền núi còn bỏ ngỏ

Quảng Ngãi: Du lịch vùng DTTS và miền núi còn bỏ ngỏ

Các huyện miền núi Quảng Ngãi có lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp để phát triển du lịch như, có nhiều danh lam, thắng cảnh; lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS...Tuy nhiên hiện nay, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả; hầu hết các khu du lịch ở khu vực miền núi vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa có sự đầu tư bài bản, tạo sự hấp dẫn đối với du khách.