Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cao Bằng: Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng DTTS

Minh Thu - 12:04, 19/12/2022

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú.

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng truyền đạt nội dung chuyên tại Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2022 tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình
Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng truyền đạt nội dung chuyên tại Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2022 tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình

Cụ thể, thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết: Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025”, trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa phương, nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào DTTS. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong các trường học.

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các địa phương xây dựng 2 Pano tuyên truyền tại các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình; tổ chức 6 hội nghị với 304 đại biểu tham dự tại các huyện Hòa An, Thạch An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hạ Lang với tổng kinh phí đã giải ngân trên 193 triệu đồng (đạt 96,5% kế hoạch năm). Đồng thời, xây dựng báo cáo kết quả thục hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Đề án 1898/QĐ-TTg năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tin cùng chuyên mục
Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đồng bộ chính sách đầu tư (Bài cuối)

Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đồng bộ chính sách đầu tư (Bài cuối)

Có thể nói, sau những động thái từ phía các cấp chính quyền cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà điển hình là vướng mắc từ quy hoạch rừng dẫn tới nhiều nội dung đầu tư, hỗ trợ cho người dân Đan Lai ở vùng lõi VQG Pù Mát không đủ điều kiện thực hiện, thì điều cần quan tâm nhất là việc triển khai đồng bộ các chính sách đầu tư, hỗ trợ, cũng như tiến độ thực hiện để sớm hiện thực hóa chính sách đặc thù từ Chương trình MTQG 1719 đến với đồng bào Đan Lai.