Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cao Bằng: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Minh Thu - 14:46, 20/12/2022

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tăng cường đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG).

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tham quan mô hình nuôi bò tại thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng
Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tham quan mô hình nuôi bò tại thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng

Cụ thể, thực hiện Dự án 5, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 1.271 học viên, tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Đồng thời, tổ chức 15 lớp đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG các cấp với 1.000 đại biểu.

Thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, trrong năm 2022, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức 6 hội nghị tập huấn công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các huyện Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh (đạt 100% kế hoạch). Tổ chức 3 Hội thi tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các Trường PTDT nội trú tỉnh, Trường PTDT Nội trú huyện Hà Quảng, Hòa An. Theo Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, đến ngày 19/12/2022, kết quả giải ngân của Tiểu Dự án 2, Dự án 9 là 610 triệu đồng (đạt trên 58% kế hoạch năm).

Tin cùng chuyên mục
Giải bài toán nước sạch nông thôn ở Quảng Ninh: Chính quyền vào cuộc (Bài 2)

Giải bài toán nước sạch nông thôn ở Quảng Ninh: Chính quyền vào cuộc (Bài 2)

Từ nhiều nguyên nhân dẫn dẫn việc đầu tư nhiều công trình nước nhưng không có nước sử dụng, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án “Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025” với nhiều phương án, giải pháp, cách tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình nước cụ thể nhằm giải bài toán nước sạch nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là người dân ở khu vực miền núi nông thôn, vùng đồng bào DTTS đang thiếu nước.