Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định: Công bố các chỉ số cải cách hành chính năm 2023

T.Nhân - 18:38, 29/02/2024

Ngày 29/2, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo Kết quả chỉ số CCHC năm 2023 của tỉnh Bình Định cho thấy, có 6/21 cơ quan có chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2022. Đó là: Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Thanh tra tỉnh có chỉ số trung bình tăng cao nhất, với giá trị là 6,23%.

Trên cơ sở so sánh giá trị trung bình của 7 chỉ số thành phần năm 2023, 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình cao hơn năm 2022, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ và đổi mới cơ chế tài chính. 2/7 chỉ số thành phần (cải cách thủ tục hành chính và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số) có giá trị trung bình giảm so với năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, coi đây là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện đúng và đủ trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án và các quy định hiện hành về CCHC để triển khai thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp đột phá.

Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Tăng cường và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế; chú trọng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa; triển khai hiệu quả mô hình thực hiện TTHC phi địa giới hành chính và mô hình “hành chính phục vụ người dân”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2023

Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao; giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số và Kế hoạch thực hiện Đề án 06…

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh phải làm tốt vai trò của một “tổng đạo diễn”, một “nhạc trưởng” để tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành công tác CCHC.

Tin cùng chuyên mục
Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà vừa có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Đăk Pxi và tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý của huyện thời gian qua, biện pháp trong thời gian tới. Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản đề nghị Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh.