Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

T.Nhân - 21:23, 28/02/2024

Ngày 28/2, Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong Phong trào có trọng tâm, trọng điểm; công tác vận động nhân dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. 

Các địa phương đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện Phong trào tại cơ sở như: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú; hướng dẫn bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân, phát huy được hiệu quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào năm 2023.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trở thành trụ cột vững chắc, thúc đẩy các phong trào thi đua khác cùng phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào một cách hiệu quả, thiết thực nhất. 

Nhận thức rõ Phong trào có vị trí, vai trò rất quan trọng với phạm vi, địa bàn hết sức rộng lớn, đối tượng đa dạng, hình thức triển khai phong phú; do vậy cách thức tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo (từ tỉnh đến địa phương) phải cụ thể, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH
UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bên cạnh đó, tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, các chương trình mục tiêu như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào DTTS, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính; sự phối hợp, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử. 

Khuyến khích, động viên kịp thời gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những vận dụng sáng tạo trong tuyên truyền, vận động. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những gương tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến để động viên, lan tỏa tấm gương đó đến với mọi người, góp phần đưa phong trào đi vào thực chất.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định trao Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ năm 2021 đến năm 2023.

Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Trích 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bắc Giang: Trích 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang vừa quyết định trích 5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ đợt 1 để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.