Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bình Phước: Phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2023

T.Hợp - 16:02, 21/02/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023. Cùng với quyết tâm giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, tỉnh Bình Phước đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế giúp đồng bào thoát nghèo bền vững.

Năm 2023, Bình Phước sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần
Năm 2023, Bình Phước sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần

Bình Phước có ba huyện biên giới gồm: Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh với 15 xã tiếp giáp ba tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Dân số của địa phương có hơn 1 triệu người; trong đó gần 20% là đồng bào DTTS sinh sống đan xen trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở địa bàn giáp Tây Nguyên, biên giới.

Hiện nay, Bình Phước còn 2.879 hộ nghèo, chiếm 1,03% trên tổng số hộ dân, trong đó có 1.696 hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 58,7% tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở cho 431 hộ và sửa chữa nhà ở cho 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung với 4 công trình.

Bình Phước tiếp tục đầu tư các dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc, biên giới và những nơi cần thiết; phấn đấu có trên 70% thôn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư; xây dựng vùng nguyên liệu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các tổ hợp tác, hợp tác xã vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2023, Bình Phước tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại các vùng đồng bào DTTS; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS, các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn...

Trước đó, năm 2019, Tỉnh ủy Bình Phước đề ra Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS. Giai đoạn 2019 - 2022 Bình Phước đã hỗ trợ trên 386 tỷ đồng giúp đồng bào DTTS thoát nghèo. Kết quả sau 4 năm (2019 - 2022), toàn tỉnh giảm 5.198 hộ nghèo DTTS, đạt 129,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra là mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo DTTS.

Đầu năm 2022, trên địa bàn Bình Phước có 4.870 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo DTTS là 2.820 hộ. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã thoát được 2.481 hộ nghèo, đạt 115% so với kế hoạch. Trong đó đã giảm được 1.166 hộ nghèo là đồng bào DTTS (đạt 115%).

Tin cùng chuyên mục
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...